tiffany outlet occhiali gucci ralph lauren italia hogan saldi piastra ghd jordan scarpe louis vuitton outlet christian louboutin outlet
güven cilt evi logo
Anasayfa Hakkımızda Galeri Referanslarımız ciltleme nedir İletişim

Güven Cilt Evi

İslam kitap sanatlarının klasik çağını Osmanlılarda yaşayan bir kolu. Bir mecmua vaya kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cilt(cild) denilmekte ve Arapça "deri" anlamına gelen bu 15 mm. genellikle ciltlerin bu işe en uygun malzeme olan deriden yapılmaları sebebiyle verildiği bilinmektedir. İslam cilt sanatına ait bilinen en eski örnekler Mısır ve Tunus'ta bulunmuş olup muhtemelen Tolunoğulları dönemine (868-905) aittir.
X - XIII. yüzyıllarda yapılan bütün İslam ciltten arasında büyük benzerlikler görlür; bu durum XIV. yüzyılda da kısmen devam etmiştir.


XI.yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu'ya hakim olan Selçuklular, burada XII ve XIII. yüzyıllarda çok güzel ciltler meydana getimişlerdir.
Rumi denilen Anadolu Selçuklu cilt üslubu, XIII. yüzyıldan itibaren de İlhanlılar'da ve Karamanoğulları başta olmak üzre Anadolu beyliklerinde devam etmiş ve aynı zamanda Osmanlı cilt sanatına geçişi sağlamıştır.

XV. yüzyılda Memlüklü ciltçiliğiyle Osmanlı ciltçiliği arasında büyük bir paralellik görülmektedir. Bu asırda Timurlular'la Karakoyunlular ve Akkoyunlular zamanında da güzel cilt kapakları yapılmıştır. XVI. yüzyıldan itibaren klasik Osmanlı ciltçiliği Türk ve İslam cilt sanatının en büyük temsilcisi olmuş ve bu durum XX. yüzyıla kadar sürmüştür.


Cilt Üslupları. Ciltler teknik özelliklerinden çok malzemelerine ve süslemelerine göre birbirinden ayrılmakta ve ortaya çıkan üsluplar daha çok ait oldukları kültür alanlarının adıyla anılmaktadır. Tarihi gelişmesi içinde İslam cilt sanatının kazandığı üsluplar şunlardır:
Hatayi, Arap, Rumi, Memluk, Mağribi, Türk(Osmanlı). Buhara-yı cedid.

Türk üslubu Diyarbakır, Bursa, Edirne, İstanbul, şüküfe, barok ve modern olmak üzre birbirinden küçük farklılıklar gösteren alt üsluplara ayrılır. Adı geçen şehirler Osmanlı ciltçiliğinin geliştiği başlıca merkezlerdir.
Lake cilt de bu üslup içerisinde değerlendirilmektedir Buhara-yı cedid Hatayi , Dihlevi ve Avrupa üslüp planının karışmasında meydana gelmiş olup İslam cilt sanatının son safhasıdır.

Güvencilt 1980 © - www.guvenciltevi.com